27 november 2015

Praktisch

Tarieven

 

Wat zijn de tarieven?  

achtergrond ingeIntake gesprek:     55 min          €    95,-

Therapie sessie:    55 min          €    95,-

Intake Relatietherapie: 55 min €  99,-  (excl. btw)

Relatietherapie sessie: 55 min  €  99,-  (excl. btw)

Coaching sessie:  125 min          € 225,-  (excl. btw)

Verslaglegging op verzoek:  €    95,-/uur

(Let op: Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht).

Hoe zit het met vergoedingen?

Afhankelijk van je ziektekostenverzekering kun je een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor psychosociale therapie, dit valt onder complementaire zorg. Je verzekeringsvoorwaarden zullen je hierover de nodige informatie geven.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit waarborgt mede de kwaliteit van mijn werk.

Coaching wordt veelal vergoed door werkgevers die de potentie van de medewerker in beeld hebben en willen investeren in ontwikkeling van hun mensen.

[Terug]

Privacy

Ingevisscher.nl Therapie & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website en gebruikers van onze diensten. Daarom doen wij ons best om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@ingevisscher.nl.

In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens we verwerken en voor welk doel we ze gebruiken. Lees daarom deze privacyverklaring goed door.

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens

Ingevisscher.nl Therapie & Coaching verwerkt persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige gegevens die je actief verstrekt, bv. in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op de website – anoniem verwerkt.

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • contact met je te kunnen opnemen indien het nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • je te informeren over wijzigingen in onze diensten
 • een factuur te kunnen sturen
 • aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • om jouw gedrag op de website te analyseren, bezoekersgegevens bij te houden ter verbetering van de website (anoniem verwerkt)

Dossier Therapie/Coachingstraject

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg, met recht op inzage. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat onder meer het contract met je persoonlijke gegevens en korte verslaglegging van de gesprekken. 
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen, die ik, mochten die voor je behandeling noodzakelijk zijn, uitsluitend met jouw expliciete toestemming, zou opvragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
 
Met het oog op je privacy ga ik zo zorgvuldig mogelijk met je persoonlijke en medische gegevens om en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
 
Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze, als van toepassing, kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

 • naam, adres en woonplaats 
 • geboortedatum
 • de datum van de sessie
 • een korte omschrijving van de sessie, zoals integratieve counseling of psychosociale therapie
 • de kosten

Voor facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ingevisscher.nl Therapie & Coaching verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de bedrijfsvoering van Ingevisscher.nl Therapie & Coaching of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan bv. boekhoudprogramma en gegevens in verband met controle belastingaangifte.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken is met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze desgewenst laten corrigeren of verwijderen. Stuur dan een mail naar info@ingevisscher.nl.

Websites derden

Onze website kan ook hyperlinks bevatten naar andere websites, die los staan van ingevisscher.nl. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor je van de betreffende websites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen. We adviseren je daarom iedere keer deze privacyverklaring te lezen als je gebruik maakt van de website www.ingevisscher.nl , zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

Ik neem jou en jouw hulpvraag altijd serieus. Toch kan het voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. We kijken dan hoe we hier samen uit kunnen komen. Mocht je dat om welke reden niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ik heb de klachtenafhandeling geregeld via de NFG. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Meer informatie vind je ook hier.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 mei 2022.