Tarieven

Intake gesprek individuele therapie (55 min.) € 99,-
Individuele therapie sessie (55 min.) € 99,-
Intake gesprek relatietherapie (55 min) € 99,- (excl. BTW)
Relatietherapie sessie (55 min.) € 99,- (excl. BTW)
Coaching sessie (125 min.) € 225,-
Verslaglegging op verzoek (uurtarief) € 99,- (excl. BTW)
N.B.: afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.

Hoe zit het met vergoedingen?

Afhankelijk van je ziektekostenverzekering kun je een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor psychosociale therapie, dit valt onder complementaire zorg. Je verzekeringsvoorwaarden zullen je hierover de nodige informatie geven.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit waarborgt mede de kwaliteit van mijn werk.

Ik ben ook ingeschreven in het Register Christelijke Zorg. Dit betekent dat wanneer je een aanvullende verzekering hebt bij Pro Life, je een vergoeding krijgt voor psychosociale hulp. Deze vergoeding geldt ook bij relatie therapie.

Coaching wordt veelal vergoed door werkgevers die de potentie van de medewerker in beeld hebben en willen investeren in ontwikkeling van hun mensen.

 

Lidmaatschap en Registraties

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Dit waarborgt mede de kwaliteit van mijn werk. QualityinCare B.V. heeft vastgesteld dat het door IngeVisscher.nl gehanteerde kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo. 

AGB-codes zijn op te vragen

Betaling

Na iedere sessie ontvang je - via de mail -een factuur welke je binnen 14 dagen kunt voldoen via bankoverschrijving. 

Annuleren en verzetten

Je kunt de afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of verzetten. Afmeldingen binnen 24 uur van de afspraak worden volledig in rekening gebracht.

Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

Ik neem jou en jouw hulpvraag altijd serieus. Toch kan het voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht eerst met mij bespreekt. We kijken dan hoe we hier samen uit kunnen komen. Mocht je dat om welke reden niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ik heb de klachtenafhandeling geregeld via de NFG. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Meer informatie vind je ook hier.

IngeVisscher.nl werkt samen met: 

 Contact:

Inge Visscher

Beukenallee 2 | 8019 BA | Zwolle

06 15 18 77 25info@ingevisscher.nl