26 november 2015

Over mij

Inge Visscher, aangenaam!

Inge3Ieder mens groeit in zijn of haar leven. Groei komt door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling. Dit geldt ook voor mij. Ik heb na het afronden van het VWO de opleiding tot HBO-Verpleegkundige gedaan. Terugkijkend zie ik dat ik toen al geboeid was door elk mens als uniek persoon. Daarover verwonderde ik me en ik was altijd benieuwd naar hoe mensen omgingen met soms heftige gebeurtenissen in hun leven. Ik ben altijd al geboeid geweest door mensen en hun relaties. Naar hoe mensen in het leven staan. Naar hoe ik zelf in het leven sta. Naar hoe je kunt groeien in het leven. En ik kwam tot de ontdekking dat ik niet zonder hulp moeilijke ervaringen uit het verleden een plekje kon geven.

Ik ben transpersoonlijk/integratief therapeut. Daarin heb ik ontdekt dat ik vooral geïnteresseerd ben in de binnenwereld van mensen en psychische processen bij mezelf en bij anderen.

Bij Spectrum in Hattem heb ik de vierjarige opleiding tot Transpersoonlijk Therapeut gevolgd. Tevens werk ik als Integratief Coach binnen Groundwork.

Sinds 2012 werk ik met veel plezier vanuit mijn eigen praktijk met mensen uit alle lagen van de bevolking aan hun persoonlijke groei. Vaak mag ik getuige zijn van prachtige hoopvolle veranderingsprocessen.

Nadat ik me meer verdiepte hoe ik zelf kan groeien, kreeg ik een verlangen om dit te delen. Om mensen aan te sporen meer leven uit hun leven te halen. Tot hun doel en bestemming te komen. En geen genoegen te nemen met middelmatigheid. Om samen met de ander te zoeken naar de uitweg van waar het zo donker kan zijn, naar het licht.

Tot slot, ik ben getrouwd met Henk en moeder van 4 kinderen. We wonen in Zwolle.

“Dat wat geen plek heeft is overal.”