26 november 2015

Therapie & Coaching

Integratieve en transpersoonlijke therapie & coaching bouwen voort op verworvenheden uit Gestalttherapie, Psychosynthese,  Bio-energetica, Somato Emotional Release en Familieopstellingen. Ook wordt er gebruik gemaakt van werkwijzen uit die stromingen.  Het integratieve karakter van de therapie is gericht op heling en genezing van oude wonden, verlies of trauma’s. Het werken in een veilige en vertrouwde setting gericht op contact en het opheffen van blokkades die echt contact in de weg staan.

Spectrum, de opleider tot ervaringsgericht therapeut vermeldt hierover:

Kennis en vaardigheid met betrekking tot de menselijke psyche is onmisbaar in zowel therapie als pastoraat. Deze professionele ‘know how’ dient echter wel bezield te zijn door de Geest van Christus. Hij is de concrete uitdrukking van Gods weg met ons, Gods waarheid over ons en onze wereld en over zichzelf, Gods leven dat hij ons wil geven. Kortom: Gods Liefde voor ons. Gods waarheid en werkelijkheid zijn het grotere geheel dat boven de persoon van de cliënt uitstijgt. Door zich te verbinden met en te voegen naar dat bovenpersoonlijke geheel, vindt de cliënt gezondmaking van het leven. Hierom heet onze benadering Transpersoonlijke Therapie. Geloof is dus geen middel om een therapeutisch effect te bereiken, maar het grotere perspectief van waaruit en waarbinnen elk werk van een christen heeft plaats te vinden. Dus ook therapeutisch werk. In deze opleiding leer je pastoraat en therapie optimaal te integreren.

De beroepshouding van de therapeut is geïnspireerd op Gods hart voor mensen zoals we dat begrijpen uit de bijbelse boodschap van Jezus Christus: aanvaarding (dus totaal), liefde (dus onvoorwaardelijk), goedheid (dus vol genade), recht (dus zuiver), waarheid (dus eerlijk), aanwezigheid (dus betrouwbaar).

Wij werken daarom met en vanuit ons hart. Dit wil zeggen dat de therapeut zichzelf als mens werkelijk opent en geeft in het direct menselijke contact. De therapeut is zelf dus ook helemaal als mens aanwezig: kwetsbaar en eerlijk. Alleen zo kan Gods waarheid en liefde door de therapeut heen richting de cliënt stromen. Therapeutische deskundigheid moet zo ingezet worden dat het dit directe hartscontact niet in de weg zit of vervangt maar juist bevordert. Dit direct menselijke contact is niets anders dan wat in de christelijke kerk ‘gemeenschap der heiligen’ heet.

“Alles wat leeft heeft de ingeboren drang om tot bloei te komen. Het enige wat de mens ervan weerhoudt om zich te ontplooien, zijn de ideeën die hij heeft over zichzelf.” Erik van Zuydam